Zonneberg is een coöperatieve vennootschap, die momenteel een kleine 900 coöperanten telt.

Zonneberg is opgericht met als doel hernieuwbare energie in al haar vormen te stimuleren en te promoten. Zonneberg doet dit door:

- het werven van coöperatief kapitaal voor hernieuwbare energie projecten;

- het betrekken van het grote publiek bij projecten rond hernieuwbare energie in al haar vormen;

- het ondersteunen en verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie en de participatie van burgers in deze sector bevorderen;

- het initiëren van projecten rond hernieuwbare energie in samenspraak met de lokale bevolking;

- de bevordering van het onderzoek naar de hernieuwbare energie.

Zonneberg is opgericht bij de bouw van het gelijknamige zonnepanelenpark in Zelzate en Evergem in 2013. Binnen dit project zijn alle aandelen verkocht. Zonneberg wil echter haar blik verruimen en werkt aan nieuwe projecten. Via deze projecten wil Zonneberg burgers de kans geven mee te participeren in hernieuwbare energieprojecten.

Daarnaast stimuleert Zonneberg de sensibilisatie en de educatie rond hernieuwbare energie. Zo organiseerde Zonneberg in 2015 een congres rond waterstof en richtte Zonneberg in 2018 samen met de provincie Oost-Vlaanderen een educatief centrum rond hernieuwbare energie op, Fabriek Energiek.